ยังไม่ถูกจัดหมวดหมู่

Showing all 1 result

 • เครื่องฉายภาพ 3 มิติ รุ่น VG-GL-843

  • ฟังก์ชัน Loop in สามารถส่งสัญญาณภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังโปรเจคเตอร์ได้โดยที่ไม่ต้องเปิดเครื่อง
  • เคลื่อนย้ายและติดตั้งได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
  • ใช้งานง่าย

  สอบถาม

  VG-GL-843

  เคร