อุปกรณ์ภายในชุด

 • 1PCS panel (HHA-VGW)
 • 1PCS PIR
 • 2PCS door contact (HMD-210R)
 • 2PCS remote controller (HPB-403R)
 • 2PCS RFID tags
 • 1PCS power supply 15V/2A
 • 2PCS ip camera (HHA-8203)
 • 2PCS micro SD card 32Gb
 •  

การประยุกต์ใช้งาน​

 •  ติดตั้ง Door Contact ที่ประตู เข้า-ออก บ้าน

  • ติดตั้ง PIR Detector ที่ทางเดินกลาง หรือห้องโถงภายในบ้าน

  • ติดตั้งกล้อง IP Camera ในจุดที่สมารถมองเห็นได้มุมกว้างและเป็นจุดที่เสี่ยงต่อการบุกรุก

  • เชื่อมต่อกับระบบรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ เช่น ระบบตรวจจับอุณหภูมิ เป็นต้น เมื่อเกิดเหตุผิดปกติ กล้องจะทำการบันทึกอัตโนมัติ ตามค่าที่ตั้งไว้

  • เมื่อเกิดเหตุตรวจพบผู้บุกรุกหรือมีสิ่งผิดปกติ ระบบจะแสดงโซนผู้บุกรุกที่หน้าจอ ไซเรนและไฟกระพริบจะทำงาน หรือมีการโทรออก ไปยังเบอร์ที่ตั้งไว้ (ถ้าต่อสายโทรศัพท์ไว้)

  • หยุดไซเรนและไฟกระพริบ โดยการปิดระบบด้วยรีโมทหรือจากคีย์แพด